Pronađite put svoje istine i mudrosti kroz aktivaciju kristala u Drevnoj Geometriji.

KRISTALNI KODOVI AKAŠE sadrže kodove, moć, vibraciju i poruke kristala u formi Svete Geometrije, koja ti omogućava da dobiješ drevne poruke i kodove svakog pojedinačnog kristala, kako bi spoznao sopstvenu istinu i stekao sve raspoložive dragocene uvide na svom putovanju Duše.

Kristali i kodovi Svaka karta u kompletu Kristalni kodovi Akaše sadrži Sveti Kod, koji prenosi poruke i aktivira svoju energetsku strukturu kroz proces vizuelnog povezivanja sa njom. Svaka od ovih karata će aktivirati određeni energetski potencijal koji ti već poseduješ duboko u svom biću, a poruke spontano prepoznaje intelegencija svog tela. Rad sa Kristalnim kodovima Akaše je snažan ko-kreativni proces drevne strukture, kristala, mojih duhovnih vodiča i tvojih ličnih Vodiča duše.

sамо $33

PORUČI

The Crystals and Grids

Tokom dugog niza godina komplet Kristalni kodovi Akaše je postajao sve bogatiji i kompleksniji. Svaka od ovih karata nosi u sebi transformišuće poruke i vibracije za tebe. Kako se razvija tvoja svest kroz rad sa Kristalnim kodovima Akaše, tako je i tvoj potencijal za prijem i razumevanje njihove mudrosti sve suptilniji i razvijeniji. Ove drevne kristalne formacije rade na postepenom buđenju i osnaživanju tvoje intuicije, a kodirane poruke Kristalnih kodova Akaše stvaraju most između duhovne i fizičke ravni.

Priča o nastanku kodova

Kreatorka Kristalnih kodova Akaše je odrasla u Brazilu i oduvek je gajila duboku fascinaciju i
povezanost sa kristalima. Radeći sa Akaša hronikama sa lakoćom se povezivala sa mudrošću iz mnogih prethodnih života, tokom kojih je radila sa kristalima, naročito onim iz civilizacije drevne Lemurije.

Lemurija je bila visoko razvijena duhovna civilizacija koja je postojala pre nekoliko hiljada godina, negde između američkog i australijskog kontinenta. Tokom poslednjih dana Lemurije, ovi kristali su kodirani porukom jedinstva i zakopani u zemlju, kako bi bili otkriveni da donesu ovu poruku kada Zemlja bude mogla ponovo da primi njihova kodirana znanja. Stoga ovi kristali imaju ključnu ulogu u usmeravanju i vođenju ljudskog roda u evoluciji ka višim nivoima svesti. Godinama unazad, iz dubina Zemljine kore na površini se pojavljuje sve više i više kristala iz civilizacije drevne Lemurije. Oni dolaze iz svih delova sveta, ali su najdominantniji u Brazilu.

Kristalne forme

Kristali predstavlju povezanost sa unutrašnjošću Zemlje, površinom Zemlje, i Zvezdama, i predstavljaju vezu između ovih različitih magnetnih polja. Svaki kristal u kristalnoj formaciji je energetski povezan sa ostalim kristalima. Verujem da većina oblika koje sam bila vođena da kreiram, predstavlja istu formaciju kristala koji se nalaze pod zemljinom korom, odakle i potiču svi kristali. Stoga Kristalni kodovi Akaše predstavljaju tajanstveni prolaz za prenos ovih čudesnih vibracija iz formacija ispod površine Zemlje i povezuju nas sa Nebom.

Radeći sa prošlim životima započela sam sama svoje istraživanje dekodirajući informacije, vibracije i isceljujuće energije sadržane u kristalima. Na početku rada sa studentima Instituta Hronike Akaše, primetila sam potrebu da dam podršku mojim studentima u otpuštanju strahova, blokada i samonametnutim sabotažama u toku njihovog procesa učenja. Tako su nastale grupne sesija isceljenja namenjene mojim studentima, koje su sada evoluirale u Procese Čišćenja zapisa Akaša. Kada sam počela sa radom na čišćenju zapisa Akaše, drevni kristali su bili nezaobilazni deo moje lične pripreme za sesiju. Potom su mi moji vodiči povezali sa Hronikama kristala i pomogli da kreiram ove formacije sa uvidom u vibracije i aktivacijom kodova koji su grupi bili neophodni.

Kristalne forme nisu samo prelepe formacije kristala sa objedinjenim isceljujućim energijama, već predstavljaju moćne staze koji vode ka usaglašavanju čoveka sa vibracijom koja mu je neophodni u tom trenutku, kako bi se svrha duše usaglasila sa služenjem svetu u datom trenutku.

Kristalni kodovi Akaše nas vode individualnim stazama kroz procese transformacije i formiranja snažne i ipak nezavisne individue, individue koja je sastavni deo kosmičkog dizajna. Posvećen rad sa transformacijom Akaše asistira i da usavršimo kontinuitet i kvalitet lične povezanosti sa našim ličnim Vodičima i Duhovnim izvorom.

sамо $33

PORUČI

A Bridge Back to Wisdom